Publicerad 28 april 2022

Barn och unga, psykisk hälsa

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och med effektiva metoder behandla psykisk ohälsa hos barn och unga.

SKR och regeringen har under flera år haft överenskommelser om satsningar inom området psykisk hälsa. Ett mål för arbetet är att förbättra och samordna insatserna för barns och ungas psykiska hälsa.

Om alla verksamheter i kommuner, regioner och civilsamhället synkroniserar sina insatser utnyttjas resurserna mer effektivt och resultaten för barn och unga och deras familjer blir bättre.

Verksamheter som till exempel första linjen, förskola/skola och elevhälsan, BUP samt socialtjänsten behöver samordna sitt arbete för att ge barn och unga en god vård och insatser av god kvalité. Sociala investeringar och SIP (samordnad individuell plan) är verktyg som kommer väl till pass i detta arbete.

Stödlista för psykisk hälsa i kristid

Med anledning av corona-pandemin och den ökade risk för psykisk ohälsa som den för med sig, har SKR sammanställt en stödlista med information, råd och tips för barn och föräldrar. Stödlistan kan även användas av dem som i tjänsten möter personer med oro och ångest. Stödlistan för barn och unga är uppdelad utifrån ålder.

Stödlista för barn upp till 12 år

Stödlista för unga mellan 12 och 25 år

Samordning av barns och ungas hälsa

Det finns stora vinster, både mänskligt och ekonomiskt, med att så tidigt som möjligt identifiera och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Men det krävs ett helhetsperspektiv. Samordning behövs över ministerområden, departements- och myndighetsgränser och att staten har en långsiktig strategi för barns och ungas hälsa.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.