Publicerad 29 september 2022

Vad är folkhälsoarbete?

Folkhälsoarbete handlar om utveckling, hållbarhet och motståndskraft i samhället. Det handlar om att skapa förutsättningar för alla invånare att ha en god hälsa, välbefinnande och ett långt liv. Att stärka faktorer som kan gynna hälsan och undvika/förebygga sådant som kan leda till psykisk ohälsa, olyckor, sjukdom eller andra problem.

Genom att skapa jämlika och jämställda välfärdstjänster som är tillgängliga och anpassade, exempelvis inom barnhälsovården eller socialtjänsten, minskar vi framtida kostnader, i form av behandlande insatser, i samhället. Verksamheterna kan satsa mer på främjande och förebyggande generella åtgärder. Gratis skolmat är ett exempel.

Folkhälsoarbetet bedrivs både inom den egna organisationen och direkt riktat till befolkningen. Det utgår från de behov och olika förutsättningar som finns lokalt i din kommun eller region. Arbetet är långsiktigt och tvärsektoriellt, bygger på systematik, ett integrerat arbetssätt och att löpande överväga sambandet mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av hållbar utveckling.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.