Publicerad 29 september 2022

För vilka utmaningar kan folkhälsan vara en del av lösningen?

Kommuner och regioner har stora demografiska utmaningar. Vi lever längre och barnkullarna ökar. Behovet av välfärdstjänster ökar stort. Samtidigt minskar den arbetande delen av befolkningen, och därtill möjliga skatteintäkter. Därför är arbetet för en mer jämlik hälsa inte bara en ekonomiskt nödvändighet, utan också ett strategiskt val för att klara framtidens välfärd, bemanning och finansiering. Hälsa är en strategi för att klara välfärden.

Välfärden är beroende av att medborgarna har goda förutsättningar att må bra och är vid god hälsa högt upp i åldrarna.

Folkhälsoarbetet utgår från de faktorer som påverkar hälsan. De brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer. Det går att påverka utvecklingen för dessa faktorer genom beslut och prioriteringar, men också utifrån individens val. 

  • Det tidiga livets villkor.
  • Kunskaper, kompetenser och utbildning.
  • Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.
  • Inkomster och försörjningsmöjligheter.
  • Boende och närmiljö.
  • Levnadsvanor.
  • Kontroll, inflytande och delaktighet.
  • En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Behoven ser olika ut bland landets regioner och kommuner.

Din kommun eller region kan prioritera några områden framför andra, men i ett folkhälsoarbete ses ändå helheten där verksamheternas olika bidrag till hälsa och välbefinnande som förstärker varandra, som centralt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.