Publicerad 29 september 2022

Hur kan politik påverka människors hälsa och välbefinnande?

Folkhälsopolitiken är vägledande och bygger på de faktorer som påverkar hälsa. Det kan vara utbildning, arbete, delaktighet och levnadsvanor. Den är antagen av riksdagen.

Målet är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.” I Sverige har alla offentliga aktörer detta till uppdrag.

Folkhälsomyndigheten är kunskapsmyndighet men många myndigheter påverkar folkhälsan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.