Publicerad 31 oktober 2022

Vilka möjligheter har en patient att välja vårdgivare i andra regioner?

En patient har möjlighet att välja öppen vård, primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård i andra regioner.

Öppen specialiserad vård avser bland annat dagkirurgi och öppen högspecialiserad vård kan vara till exempel uppföljning av vissa cancerbehandlingar. Om det finns krav på remiss för den öppna specialistvården i patientens hemregion eller i den region där patienten söker vård måste dessa remisskrav följas.

Cirkulär 14:33

Kapitel 4.1 i Riksavtalet

9 kap. patientlagen (2014:821), Riksdagen 

8 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) Riksdagen

Redovisning av regionernas krav på remiss i öppen vård

Behandling sluten vård inom länssjukvården

En patient har också möjlighet att i andra regioner välja att få sin behandling i sluten vård vid sjukhus inom länssjukvården, efter det att behovet har fastställts i hem­regionen. Det krävs ett godkännande i förväg av hemregionen.

Kapitel 4.2 i Riksavtalet (se länk ovan)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.