Publicerad 15 juni 2022

Privata läkare och fysioterapeuter ersättning samt antal besök

SKR samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar landstingens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

Sveriges Kommuner och Regioner har årligen, från och med verksamhetsåret 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller.

Det är endast den totala kostnaden för läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan som redovisas. Särredovisning av kostnaderna för telefonkonsultationer eller distanskontakter samlas inte in. Verksamhetsår 2020 var första året som distanskontakter samlades in, dessa uppgifter har också samlats in för verksamhetsår 2021.

För verksamhetsår 2021 presenteras uppgifterna i följande dokument:

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2021 (Excel) Excel, 51 kB.

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2021 (PDF) Pdf, 77 kB.

Innehåll i de fyra tabellerna

  1. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning, antal besök, antal telefonrådgivningar och utbetald ersättning efter specialitet/grupp av specialiteter 2021.
  2. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning efter huvudman/grupp av huvudmän 2021.
  3. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter arvodeskategori 2021.
  4. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer och utbetald ersättning efter huvudman 2021.

Informationsansvarig

  • Therese Ekdal
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR