Publicerad 5 april 2023

Privata läkare och fysioterapeuter ersättning samt antal besök

SKR samlar årligen in uppgifter om privata läkare och fysioterapeuter i öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om ersättning för fysioterapi (nationell taxa).

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar regionens ansvar för den vård som ges i enlighet med förordningen om läkarvårdsersättning (SFS 1994:1121) respektive förordningen om ersättning för fysioterapi (SFS 1994:1120).

SKR har årligen, från och med verksamhetsåret 1994, samlat in uppgifter om verksamheten och presenterat dessa i en rapport eller i tabeller. Antalet uppgifter som samlas in har minskat successivt. 

Det är endast den totala kostnaden för läkare och fysioterapeuter med ersättning enligt den nationella taxan som samlas in och redovisas. Det går därför inte att säga något om hur stor del av den totala ersättningen som utgörs av ersättning för telefonkonsultationer eller distanskontakter. 

För verksamhetsår 2022 presenteras uppgifterna i fyra tabeller. Samma underlag återfinns både Excelfilen och PDF-filen, välj det format som passar dig bäst.

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2022 (Excel) Excel, 50 kB.

Privata läkare och fysioterapeuter som verkar enligt lag om ersättning 2022 (PDF) Pdf, 65 kB.

Innehåll i de fyra tabellerna

  1. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning, antal besök, antal telefonrådgivninga, antal distanskontakter och utbetald ersättning efter specialitet/grupp av specialiteter 2022.
  2. Antal läkare som verkat enligt lag om läkarvårdsersättning efter huvudman/grupp av huvudmän 2022.
  3. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer, antal distanskontakter och utbetald ersättning efter arvodeskategori 2022.
  4. Antal fysioterapeuter som verkat enligt lag om ersättning för fysioterapi, antal besök, antal telefonkonsultationer, antal distanskontakter och utbetald ersättning efter huvudman 2022.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Therese Ekdal
    Handläggare
  • Einar Sjölund
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.