Publicerad 18 oktober 2023

Hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdsjuridiken är ett centralt område för SKR:s intressebevakning och rådgivning.

Kontakt med hälso- och sjukvårdsjurist

Området är omfattande och föränderligt. Detta kommer bland annat till uttryck genom årliga ändringar i det regelverk som styr hälso- och sjukvården. Till hälso- och sjukvården räknas även tandvården.

Många av författningarna ställer krav på vårdgivarna eller huvudmännen för hälso- och sjukvården. Förbundet stöder medlemmarna genom service och rådgivning.

Cirkulär hälso- och sjukvårdsjuridik

Hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft den 1 april 2017 syftar till att göra regelverket tydligare, mer överskådligt och lättillängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

Information om lagstiftningen, cirkulär 17:12

Sedan den 1 juli 2013 gäller lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Samtidigt trädde även förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft.

Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, cirkulär 13:37

Fler cirkulär om juridik

Informationsansvarig

  • Pål Resare
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.