Publicerad 3 oktober 2023

Skoljuridik

SKR ger kommuner och regioner råd och service i skoljuridiska frågor.

Kontakt med en skoljurist

Fler instanser som ger stöd

Utöver SKR:s juridiska avdelning finns fler instanser att vända sig till i skoljuridiska frågor.

Skolverket

Kontakta Skolverket om du har frågor om skollagen och förordningar eller behöver råd och vägledning på en generell nivå om förskola, skola och vuxenutbildning.

Skolverket

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

SPSM verkar för att ge alla barn, unga och vuxna rätt att lära utifrån sina egna förutsättningar och nå målen för sin utbildning. Myndigheten ger stöd i form av specialpedagogisk rådgivning och utredning, information och utbildning till förskolor och skolverksamheter över hela Sverige.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Mer SKR-stöd

SKR stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service.

Förskola, grund- och gymnasieskola, komvux

Informationsansvarig

  • Ann Sofi Agnevik
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontakta SKR

Välkommen att skicka in din organisations frågor

  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.
  • Se till att frågan är väl förberedd innan du skickar in den.
  • Det ingår inte i SKR:s uppgifter att ge service till privatpersoner och privata företag.


Undvik känsliga personuppgifter när du beskriver ditt ärende.


Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.