Publicerad 22 november 2021

Vad gäller för vidaredelegering?

I den mån beslutanderätt delegerats till förvaltningschef inom nämndens verksamhets­område, får förvaltningschefen vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd i kommunen, 7 kap. 6 § KL. Förvaltningschefens beslut om vidaredelegation ska i sin helhet anmälas vid nästa sammanträde med nämnden (7 kap. 8 § KL).

Beslut som fattas med stöd av vidaredelegation från förvaltningschefen ska anmälas till förvaltningschefen (7 kap. 8 § KL).

Informationsansvarig

  • Anna Marcusson
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR