Publicerad 20 april 2021

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar förutsättningarna för användningen av mark och vatten. Fysisk planering, tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är en huvuduppgift för kommunerna.

SKR:s jurister bistår medlemmarna med rådgivning, verksamhetsutveckling avseende PBL och anslutande regler. Två exempel är underlagen för konstruktion av PBL-taxa och byggnadsnämndens delegationsordning som du hittar nedan.

SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa

SKR:s underlag för delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset