Publicerad 20 april 2021

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar förutsättningarna för användningen av mark och vatten. Fysisk planering, tillståndsprövning och tillsyn enligt lagen är en huvuduppgift för kommunerna.

SKR:s jurister bistår medlemmarna med rådgivning, verksamhetsutveckling avseende PBL och anslutande regler. Två exempel är underlagen för konstruktion av PBL-taxa och byggnadsnämndens delegationsordning som du hittar nedan.

SKR:s underlag för konstruktion av PBL-taxa

SKR:s underlag för delegationsordning för byggnadsnämndens verksamhet

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset