Publicerad 18 mars 2021

Upphovsrätt

Inom upphovsrättsområdet ingår i SKR:s verksamhet bland annat att med rättighetsförvaltande organisationer förhandla fram normalavtal inom kommunernas/regionernas verksamhetsområden. Den enskilda kommunen/regionen tecknar sedan avtal som följer respektive normalavtal.

Exempel på ytterligare avtal

Det förekommer också att kommuner och regioner erbjuds att teckna ytterligare avtal med olika organisationer. Dessa brukar erbjudas till samma villkor som erbjuds företag och organisationer, varför det inte blir aktuellt för SKR att för de avtalen medverka i några förhandlingar.

Vi vill här poängtera att skolkopieringsavtalet och notkopieringsavtalet är heltäckande och inte behöver kompletteras med ett eller flera avtal med någon ytterligare organisation.

De viktigaste av de avtal som SKR har förhandlat fram är:

Skolkopieringsavtalet

Avtalet har träffats med Bonus Copyright Access. Avtalet ger kommunerna och regionerna rätt att för undervisningsändamål kopiera offentliggjorda verk i enlighet med avtalet.

Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna, cirkulär 17:62

Notkopieringsavtalet

Notkopieringsavtalet med Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF), Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Föreningen Svenska Kompositörer av Populärmusik (SKAP), som ger musik/kulturskolor rätt att för sin undervisning kopiera musikaliska verk i enlighet med avtalet.

Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/kulturskolorna för kalenderåret 2020–2022, cirkulär 19:43

Prolongering av notkopieringsavtal 2019, cirkulär 19:01

SAMI/IFPI-avtalet

SAMI/IFPI-avtalet (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation/International Federation of the Phonographic Industry, Svenska gruppen) som ger kommunen rätt att framföra inspelad musik enligt avtalet.

Normalavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet, cirkulär 13:56

Landstingens avtal, A-Cirkulär A 91:27, Överenskommelse om ersättning till SAMI för framförande av upphovsrättsligt skyddad musik (PDF) Pdf, 283 kB.

Informationsansvarig

  • Hampus Allerstrand
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset