Publicerad 29 januari 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Prolongering av notkopieringsavtal 2019 är ersatt av 19:43.

Visa det här daterade cirkuläret

Prolongering av notkopieringsavtal 2019

Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare (organisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för kalenderåret 2019. Fr o m 2018 gäller avtalet kalenderår, ej längre läsår. Förhandling om nya villkor och mer ändamålsenliga notkopieringsavtal fortskrider under 2019.

Nuvarande avtal ger lärare rätt att fotokopiera. Digital kopiering och utskrift är enbart tillåten då anpassning av musikaliskt verk gjorts i enlighet med avtalet. I övrigt medger inte avtalet digital kopiering och utskrift.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.