Publicerad 26 november 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 19:01.

Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020-2022

Sveriges Kommuner och Landsting har efter förhandlingar med Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare och Sveriges kompositörer och textförfattare (organisationerna) enats om ett normalavtal rörande kopiering av noter och sångtexter inom den kommunala musik- och kulturskolan för kalenderåret 2020-2022.

Kommunen väljer att teckna avtalet genom att fylla i och underteckna ”Överenskommelse om treårigt kopieringsavtal för noter och sångtexter för kommunal musik/kulturskola 2020-2022”. Undertecknat avtal skickas till Bonus Copyright Access senast före februari månads utgång.

Genom avtalet ges kommunen rätt att mot ersättning kopiera och tillgängliggöra musikaliskt verk och sångtext i undervisning. I det nya avtalet ges rätt till såväl analog som digital kopiering. Det nya avtalet ger även elever rätt att kopiera och dela. Avtalet ger också, till skillnad från tidigare, rätt att överföra kopiorna digitalt i undervisningsgruppen och att lagra kopiorna digitalt på musik/kulturskolans nätverk. Att inkludera även digital kopiering och tillgängliggörande är något som har efterfrågats av kommunerna och går i linje med det kopieringsavtal som gäller för skola. Avtalet gäller för tre år, istället för som tidigare ett år i taget.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.