Publicerad 18 april 2023

Sammanfattning av vårpropositionen 2023

SKR har sammanställt de viktigaste förslagen och förändringarna i vårpropositionen och vårändringsbudgeten för kommuner respektive regioner.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2023–2025. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. I cirkulär och EkonomiNytt sammanfattas några av de större satsningarna.

Sammanfattning av vårpropositionen för kommuner och regioner

Kommunerna

  • Inga ytterligare generella medel till kommuner.
  • Familjehemssubventionen utökas med 100 miljoner kronor.
  • Tillfälligt höjt och förlängt bostadsbidrag för barnfamiljer.
  • 400 miljoner kronor till komvux för 2023.

Förslagen som berör kommunerna sammanfattas i cirkulär 23:19

Regionerna

  • Inga ytterligare generella medel.
  • Endast marginella riktade satsningar.

Förslagen som berör regionerna sammanfattas i EkonomiNytt 05/2023

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.