Publicerad 8 juni 2023

Räntebeslut och uppdaterade riktlinjer för RIPS

RIPS – riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – ses över en gång per år. I årets skrift finns de centrala delarna i riktlinjerna beskrivna samt RIPS-kommitténs uppdrag.

Information om RIPS-kommitténs årliga möte, med resonemang och beräkningsantaganden för ränta och livslängd, finns i cirkulär.

Aktuella riktlinjer för RIPS

Senaste utgåvan av riktlinjerna:

RIPS 21 – Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld (version 2023)

I cirkulär 23:26 beskrivs bakgrunden till 2023 års beslut om vilka antaganden som ska tillämpas.
I skriften RIPS 17 finns ytterligare information för den som är intresserad av att få en mer komplett bild av regelverket. Den innehåller en allmän beskrivning av och bakgrund till riktlinjerna, räkneexempel samt även riktlinjer för förtroendevalda.

RIPS 17

Cirkulär 23:26, Aktuell ekonomi (kommuner och regioner)

Från och med nu kommer cirkuläret Aktuell Ekonomi att ersätta tidigare EkonomiNytt för regioner och cirkulär för kommuner.

Bakgrund till RIPS

RIPS-kommittén, som ansvarar för att utarbeta förslag till riktlinjer för beräkning av kommunernas och regionernas pensionsskuld, sammanträdde den 29 maj. Kommittén ska redovisa vilka resonemang och vilket underlag som ligger till grund för förslagen. Med RIPS-kommitténs förslag som underlag fattar SKR:s VD beslut om aktuella riktlinjer. Aktuella riktlinjer ska publiceras senast i juni varje år.

Informationsansvarig

  • Erik Törnblom
    Sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.