Publicerad 27 december 2022

Kommunalskatteförändringar 2023

Få skattesänkningar bland kommunerna och inga i regionerna gör att medelskattesatsen minskar med 0,34 öre inför 2023. 7 kommuner sänker skattesatsen, medan 6 kommuner höjer. Förra året var det betydligt fler kommuner som sänkte än som höjde skatten.

Inga skatteförändringar i regionerna

Inga regioner ändrar skattesatsen inför 2023, och medelskattesatsen är oförändrad på 11,57. Det görs heller inga skatteväxlingar 2023.

Kommunernas skatteförändringar

7 kommuner sänker skattesatsen och 6 kommuner höjer den inför 2023. Sammantaget minskar medelskattesatsen i kommunerna med endast 0,4 öre, vilket gör att den ligger kvar på 20,67. Den sammantagna medelskattesatsen blir därmed 32,24.

Kommunalskatterna, SCB

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.