Publicerad 12 april 2024

Likheter och skillnad i upphandling, LOU och LOV

Lag om offentlig upphandling (LOU) och Lag om valfrihetssystem (LOV) är till många delar lika i lagstiftningen men skillnader finns. I ett upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) fastställs krav på tjänsten som ska upphandlas och övriga villkor som ska gälla.

Informationen nedan tar upp skillnader i själva förfarandet när kommunen upphandlar välfärdstjänster och några huvudprinciper för LOV.

Formellt krävs följande i både LOU och LOV:

 1. annonsering
 2. att anbud kommer in
 3. att det finns någon form av kvalificeringsfas
 4. att ett avtal skrivs
 5. möjlighet till överprövning

Men LOV kräver dessutom:

 • löpande annonsering
 • att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas
 • att ersättningen följer medborgarens, brukarens och patientens val
 • att kommunen eller regionen ger information till medborgarna för att möjliggöra ett medvetet val
 • att ett i förväg bestämt ickevalsalternativ ska finnas

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.