Publicerad 29 maj 2024

Om Toppolitikerprogrammen för politiska ledare

SKR erbjuder ledarprogram för dig som är kommunstyrelsens ordförande, regionstyrelsens ordförande, oppositionsråd eller heltidsarvoderat råd. SKR:s mål är att stärka ditt uppdrag att styra och leda din kommun eller din region samt att stärka demokratin.

I båda programmen utgår vi ifrån din vardag och ditt uppdrag. Vi arbetar processinriktat och bygger en plattform av erfarenheter i gruppen, får inspiration och kunskap av medverkande och med programmet som stöd omsätts vision och politisk vilja till konkret och praktisk handling. Programmen bygger på även på forskningsresultat och erfarenhetskunskap från tidigare program.

Bägge programmen genomförs vid 4 tillfällen på en kursgård i Stockholms området. Vi börjar 10.00 dag 1 och slutar ca 13.00 dag 2, kvällsaktivitet ingår.

Toppolitikerprogrammet

Toppolitikerprogrammet pågår under 6 månader med målet att ge dig stöd i ditt uppdrag och ledarskap för att öka genomslag och resultat av politiken i kommunen eller regionen. Programmet innehåller följande teman:

Styrning och ledning

Öka kunskaperna om styrning och ledning i stora organisationer. Både för att skapa förutsättningar att leverera välfärdstjänster av god kvalitet utifrån ekonomiska förutsättningar och behov samt utveckling av demokratin.

Samspel och kommunikation

Stärka förståelsen för den egna kommunikationen och förbättra den i samspelet med andra. Samt stärka en professionell samspelrelation med chefen, direktören eller ledningsgruppen för att öka genomslag och resultat av politiken genom att styra och leda bättre tillsammans.

Det politiska ledarskapet

Öka förståelsen för de olika delarna i uppdraget: Att leda kommunen, regionen eller nämnden, som partiets länk och det personliga ledarskapet, samt att stärka ett hållbart autentiskt ledarskap.

Demokrati och omvärlden

Utforska vad som behövs för att stärka och utveckla demokratin och hur delaktighet skapas i komplexa frågor. Samt vad som händer i samhället och i vår omvärld. Lära mer om att leda i förändring för att bygga en strategi de närmaste åren.

Toppledarprogrammet - Fortsättning

SKR erbjuder också ett fortsättningsprogram avsedd för dig som tidigare har gått Toppolitikerprogrammet eller som har längre erfarenhet av uppdraget som politisk ledare. Programmet fokuserar på att ge dig stöd som politisk ledare att ta ytterligare steg i din utveckling med att styra och leda en kommun eller en region, samt att stärka demokratin. Målet är att du ska vara stärkt i ditt uppdrag för att öka genomslag och resultat av politiken och ha ett hållbart ledarskap. Programmet pågår under drygt 7 månader, och innehåller följande teman:

Styrning och ledning

Stärka ditt uppdrag och ledarskap som ökar genomslag och ger resultat för medborgarna i din kommun. Genom ledning och styrning som skapar kvalité, effektivitet och utveckling.

Samspel och kommunikation

Att stärka ditt uppdrag att bli bättre på att skapa besluts- och handlingskraft genom dialoger i samspelet och att bygga bra team för att påverka de politiska beslutsprocesserna. Samt att vara företrädare och talesperson där fokus är att förmedla budskap.

Det politiska ledarskapet

Stärka ditt ledarskap för hållbarhet i ditt uppdrag som toppolitiker för att möjliggöra utveckling och klara utmaningar i din kommun eller i din region.

Demokrati och omvärlden

Stärka ditt uppdrag och ledarskap som utvecklar demokratin, din region eller din kommun utifrån omvärldsfaktorer genom att skapa delaktighet och medskapande på ett tidigt stadium i olika samhällsprocesser för att tillsammans bygga bra beslut.

Innehållet kan förändras utifrån gruppens utvecklingsbehov.

Intresseanmälan för 2025

Både Toppolitikerprogrammet och Toppolitikerprogrammet - Fortsättning för 2024 har startat upp och anmälan är stängd.

Nedan kan du göra en intresseanmälan till 2025.

Jag är intresserad av att delta eller få mer information om:
Jag är intresserad av att delta eller få mer information om:Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.