Publicerad 4 mars 2024

Stöd för jämställdhetsanalys, handledning

Könsuppdelad statistik kan visa olika utfall för kvinnor och män, flickor och pojkar. Men vad beror könsskillnaden på? Och är det ojämställt? SKR:s handledning i jämställdhetsanalys ger stöd på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning samt för att besvara frågorna som siffrorna väcker. 

För att vi ska kunna upptäcka könsskillnader, krävs att vi har könsuppdelad statistik. Men bara siffrorna säger inte så mycket. För att förstå om en könsskillnad också innebär ojämställdhet, behöver vi analysera statistiken.

Därför har SKR tagit fram en handledning i jämställdhetsanalys, inom ramen för en överenskommelse med regeringen om stärkt stöd till jämställdhetsarbetet 2018–2020.

Olika nivåer och olika verksamheter

Handledningen ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning, i det löpande kvalitetsarbetet eller för genomlysning av specifika verksamheter.

Målgrupp för stödet är strateger, controllers och andra som arbetar med analys och uppföljning, men även chefer och förtroendevalda.

Handledning i jämställdhetsanalys

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.