Publicerad 24 mars 2021

Förenklad och effektivare administration, metodstöd

SKR har tagit fram ett metodstöd som ska hjälpa kommuner att praktiskt arbeta med förenkling och effektivisering av administrativa uppgifter. Du kan också ta del av en forskarrapport.

För att få en faktisk bild av administrationens omfattning genomförde SKR ett projekt under tiden 2017 - 2018 i samverkan med kommuner. Målgruppen har i huvudsak varit första linjens chefer och deras administrativa uppdrag.

Anders Ivarsson Westerberg vid Södertörns högskola följeforskade projektet och resultatet går att ta del av i en forskarrapport.

Rapport: Förenklad/effektivare administration (PDF) Pdf, 882 kB.

Metodstöd och följeforskning

I metodstödet presenteras metodiken som använts, verktyg samt tips och råd. Du kan också ta del av erfarenheter och exempel.

Metodstöd förenklad administration (PDF) Pdf, 575 kB.

Informationsansvarig

  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.