Publicerad 12 oktober 2023

Polisanmälan om bidragsbrott

Det är viktigt att anmäla eventuella misstankar om brott till polisen. Man behöver inte vara säker på att ett brott begåtts för att göra en anmälan. Det är polisen som utreder om handlingen är brottslig. Nu finns en mall för polisanmälan om bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen.

För att säkerställa att rätt information kommer till polisens kännedom har de tagit fram en mall för polisanmälan om bidragsbrott enligt Bidragsbrottslagen (2007:612). Det finns två olika blanketter; En blankett att fylla i digitalt och en som går att skriva ut.

Alla instruktioner hur man gör och vart blanketten ska skickas finns på polisens webbplats.

Blanketter, Polisen

Förebyggande arbete mot välfärdsbrottslighet

Välfärdsbrottslighet finns inom hela välfärdssystemet. SKR har tagit fram en enkel guide som är tänkt att vara ett stöd för kommuner och regioner i sitt arbete med att utveckla strategier och kompetenser som behövs för att arbeta mot välfärdsbrottslighet.

Guide – ett förebyggande arbete i fyra steg

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Kiernan
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.