Publicerad 10 januari 2022

Vaccinering covid-19

Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse som beskriver ansvar och roller för genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2022.

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna. I överenskommelsen för 2022 avsätter staten närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos.

Överenskommelse SKR och regeringen om genomförande av vaccinering mot covid-19

Uppföljningsrapporter regioner månadsvis

Vaccinering barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 år vaccination mot covid-19. Den praxis som gäller för samtycke vid vård och behandling av minderåriga i hälso- och sjukvården, ska även tillämpas vid vaccination av covid-19.

Det innebär att om vårdnadshavaren inte är närvarande och aktivt ger samtycke till vaccination, krävs en ifylld samtyckesblankett eller en individuell bedömning. Vid bedömningen ska framgå att den omyndige uppnått en sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. Bedömningen ska göras innan eller i samband med att vaccinationen ordineras i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Den som har fyllt 15 år och vänder sig till hälso- och sjukvården för att få vaccin mot covid-19 men saknar sina vårdnadshavares samtycken bör få en mognadsbedömning utförd om hen begär det.

Barn och ungdomar om vaccin mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Samtyckesblanketten kan kompletteras med kontaktuppgift från regionen. Mall för samtycke som kan anpassas med lokal information finns på 1177 användarforums projektplats.

Webbinarium om vaccinering av barn 12-15 år

Den 8 oktober 09.30-10.30 sände SKR tillsammans med Folkhälsomyndigheten ett webbinarium om vaccinering av barn 12-15 år. Webbinariet vände sig till skolchefer, rektorer, personal inom elevhälsan samt vaccinsamordnare i regioner.

Webbinarium 8 oktober Vaccinering av barn 12-15 år

Prioriteringsordning vaccinering

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vilka personer som ska vaccineras i vilken ordning. Regionerna genomför vaccinering utifrån Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringar samt regionala förutsättningar.

Prioritetsordning påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Leverans och statistik antal vaccinerade

Folkhälsomyndigheten informerar om hur leveranserna av vaccin går samt redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.

Rapportering - Statistik för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rapportering - Leveranser av vaccin, Folkhälsomyndigheten

Rapportering av eventuella biverkningar

Om personer som fått covid-19 vaccin får biverkningar ska dessa rapporteras in till Läkemedelsverket. Personal inom hälso-och sjukvården kan gå en kort utbildning på 5 minuter om hur rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket ska gå till.

Utbildning rapporter biverkningar, Läkemedelsverket

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR