Publicerad 21 september 2021

Vaccinering covid-19

Vaccination är ett av redskapen för att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse som beskriver ansvar och roller för genomförande av vaccinering mot covid-19 under 2021.

I överenskommelsen framgår att det gemensamma målsättning är att alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre samt personer under 18 år tillhörande en riskgrupp skyndsamt ska kunna erbjudas vaccinering mot covid-19 under första halvåret 2021. Det är ett mål som förutsätter att vaccin såväl godkänns som levereras i den takt som gör det möjligt för regionerna att genomföra vaccinationerna.

Överenskommelse SKR och regeringen om genomförande av vaccinering mot covid-19

Uppföljningsrapporter regioner månadsvis

Vaccinering barn och ungdomar

Barn 12-15 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som är mellan 12 och 15 år erbjudas vaccination mot covid-19 med start från 11 oktober.

Barn och ungdomar om vaccin mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Ungdomar 16-17 år

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ungdomar födda 2005 och tidigare, samt barn med vissa medicinska tillstånd från och med 12-årsdagen, ska erbjudas vaccination mot covid-19. Den praxis som gäller för samtycke vid vård och behandling av minderåriga i hälso- och sjukvården, ska även tillämpas vid vaccination av covid-19.

Det innebär att om vårdnadshavaren inte är närvarande och aktivt ger samtycke till vaccination, krävs en ifylld samtyckesblankett eller en individuell bedömning. Vid bedömningen ska framgå att den omyndige uppnått en sådan mognad att hen själv kan samtycka till vaccinationen. Bedömningen ska göras innan eller i samband med att vaccinationen ordineras i enlighet med vårdgivarens rutiner.

Samtyckesblanketten kan kompletteras med kontaktuppgift från regionen.

Samtyckesblankett, erbjudande vaccination covid-19 (Word) Word, 182 kB.

Samtyckesblankett, erbjudande vaccination covid-19 (PDF) Pdf, 147 kB.

Prioriteringsordning vaccinering

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vilka personer som ska vaccineras i vilken ordning. Regionerna planerar sin vaccinering utifrån Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringar samt regionala förutsättningar.

Rekommendationer om prioriteringsordning för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Leverans och statistik antal vaccinerade

Folkhälsomyndigheten informerar om hur leveranserna av vaccin går samt redovisar statistiken från det nationella vaccinationsregistret.

Rapportering - Statistik för vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

Rapportering - Leveranser av vaccin, Folkhälsomyndigheten

Rapportering av eventuella biverkningar

Om personer som fått covid-19 vaccin får biverkningar ska dessa rapporteras in till Läkemedelsverket. Personal inom hälso-och sjukvården kan gå en kort utbildning på 5 minuter om hur rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket ska gå till.

Utbildning rapporter biverkningar, Läkemedelsverket

Aktuellt

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset