Publicerad 23 december 2021

Överenskommelse vaccinering covid-19

23 december 2021 tecknade SKR och regeringen en överenskommelse om mål, ansvar, roller och finansiering för covid-19-vaccinationen 2022.

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna. En välfungerande samverkan mellan parterna och andra aktorer till exempel kommunerna är en framgångsfaktor.

Uppföljningsrapporter regionerna månadsvis

Överenskommelse 2022

I överenskommelsen för 2022 avsätter staten närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos.

Ersättningen för dos 1 och 2 som ges till personer som är 18 år och äldre höjs till 325 kronor. Ersättningen i övrigt för varje genomförd vaccination är 275 kronor per dos. Regeringen avsätter även 4 miljoner kronor till regiongemensamma kommunikationsinsatser om vaccination genom 1177.se.

Överenskommelse Genomförande av vaccinering mot covid-19, 2022 (PDF) Pdf, 365 kB.

Tidigare överenskommelser

Tilläggsöverenskommelse 16 september 2021

SKR och regeringen tecknade en tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning.

Tilläggsöverenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, avseende riktade åtgärder för ökad vaccinationstäckning (PDF) Pdf, 287 kB.

Ändringsöverenskommelser 1 juli 2021

Ändringsöverenskommelsen omfattade ungdomar födda 2005 och tidigare och att de nu erbjuds vaccin mot covid-19.

Ändringsöverenskommelse 1 juli om genomförande av vaccinering (PDF) Pdf, 250 kB.

Ändringsöverenskommelse 1 april 2021

Med anledning av förändrade förutsättningar avseende leverans av vaccin, beslutade parterna om en ändringsöverenskommelse 1 april 2021. I ändringsöverenskommelsen beskrivs de delar som justerats.

Ändringsöverenskommelsen tydliggör också statens och regionernas ansvar i arbetet med utfärdandet av vaccinationsbevis.

Ändringsöverenskommelse 1 april 2021 om genomförande av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 490 kB.

Överenskommelse 8 december 2020

Att säkerställa skyndsam vaccination mot covid-19 för Sveriges befolkning är ett ansvar som delas mellan staten och regionerna och där en välfungerande samverkan utifrån respektive aktörs ansvar är nödvändig. Statens och regionernas åtaganden avser perioden 1 januari till och med 31 december 2021 och bygger på ansvarsfördelningen enligt den nationella pandemiplanen. Överenskommelsen förutsätter att riksdagen avsätter tillräckliga medel för ändamålet under 2021.

Överenskommelse 8 december 2020 om genomförande av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 746 kB.

Rekommendation om avgiftsfri vaccination för invånare

Varje region beslutar om avgifter för vaccinering. SKR rekommenderar alla regioner att erbjuda gratis vaccin till alla som ska vaccinera sig mot covid-19. SKR anser att i ett rådande pandemiläge ska inte någon enskild individ av ekonomiska skäl behöva avstå ifrån att ta del av regionens erbjudande om vaccination mot covid-19.

Rekommendering om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 310 kB.

Informationsansvarig

  • Ulrika Vestin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset