Publicerad: 2 december 2019

Kultursamverkansmodellen

Regionerna är en del av kultursamverkansmodellen. Modellen ska ge utrymme för regionala variationer och prioriteringar samt en kulturpolitik närmare medborgarna.

Kultursamverkansmodellen bygger på en samverkan mellan stat, region, kommuner, civilsamhälle, yrkesverksamma konstnärer/kulturskapare med flera.

Modellen ska göra det möjligt för regionerna att göra egna prioriteringar och ge utrymme för regionala variationer. Alla Sveriges regioner, utom Region Stockholm, är del av modellen.

Regionerna tar i samverkan med kommuner fram en flerårig regional kulturplan. Samråd ska ske med civilsamhälle och kulturskapare. Kultursamverkansmodellen är central för att medlemmarna ska kunna verka för ett livskraftigt regionalt kulturutbud eftersom den reglerar det statliga stödet till regional kulturverksamhet.

Nationell dialog

Regeringen bjuder årligen in till en dialog om kultursamverkansmodellen med ledande politiker på regional nivå. Här finns möjlighet att lyfta frågor och ge synpunkter på frågor med bäring på regional kulturverksamhet. SKR medverkar vid dialogen och menar att den är avgörande för kultursamverkansmodellens struktur.

SKR verkar därför för en formalisering och utveckling av dialogen. Inför varje möte arrangerar SKL ett förmöte med tid för förberedelser och fördjupningar.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Louise Andersson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!