Publicerad: 20 december 2019

Regionerna och mobilitetsstödet

Så här förhåller sig regionerna till SKR:s rekommendation för mobilitetsstöd för 2019.

Regionerna har lämnat uppgift om de tillämpar SKR:s rekommendation och tillämpningsanvisningar samt om det finns tillägg eller reservationer.

Regionerna och mobilitetsstödet

Region

Rekommendation


Tillämpnings­anvisningarna

Tillägg eller
reservation

Region Norrbotten

Ingen uppgiftRegion Västerbotten

Ingen uppgiftRegion Jämtland Härjedalen

Ja

Ja


Region Västenorrland

Ja

ja


Region Gävleborg

Ja

Ja


Region Dalarna

Ja

Ja

Ömsesidighetsprincipen tillämpas.

Region Västmanland

Ja

Ja

Fakturor efter sista faktureringsdag makuleras: sista faktureringsdagar fastställs till 10 augusti (våren) och 10 december (hösten).

Region Örebro län

Ja

Ja


Region Värmland

Ja

Ja

Ömsesidighetsprincipen tillämpas.

Västra Götalandsregionen

Ja

Ja


Region Halland

Ja

Ja


Region Skåne

Ja

Ja

Ersättningsnivå enligt SKR:s rekommendation, men kan bli lägre eftersom den totala budgetramen för mobilitetsstödet för studerande vid folkhögskolor utanför Skåne län är 8,7 miljoner kronor. Denna nya modell med tak för budgeten kommer att kommuniceras till berörda organisationer under våren 2019.

Region Blekinge

Ja

Ja


Region Gotland

Ingen uppgiftRegion Kalmar län

Ja

Ja


Region Kronoberg

Ja

Ja


Region Jönköpings län

Ingen uppgiftRegion Östergötland

Ja

Ja


Region Sörmland

Ja

Ja

Ömsesidighetsprincipen tillämpas.

Region Uppsala

Nej

Ja

Beslut att ligga kvar på ersättningsbeloppet 340 kronor/deltagarvecka.

Region Stockholm

Nej

Ja

Beslut om ett tak om 332 kronor/deltagarvecka. Ersättningen kan dock bli lägre eftersom den totala budgetramen för mobilitetsstödet för studerande vid folkhögskolor utanför Stockholms län är 15,4 miljoner kronor. Denna nya modell med tak för budgeten kommer att kommuniceras till berörda organisationer under våren 2019.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maria Jacobsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!