Publicerad 1 mars 2024

Jämställd snöröjning

Vad har snöröjning med jämställdhet att göra? En hel del, eftersom kvinnor och män ofta använder olika färdmedel och jobbar på olika platser. Karlskoga bestämde sig för att anpassa snöröjningen efter både kvinnors och mäns behov.

I Karlskoga kommun analyserade cheferna snöröjningen ur ett könsperspektiv och insåg att de prioriterade typiskt manliga områden.

Först röjdes ringleder, oftast sent på natten när bara enstaka långtradare passerade. Efter ringlederna röjdes större gator, särskilt de som ledde fram till mansdominerade större arbetsplatser.

Sist röjdes bushållplatser, gång- och cykelvägar.

Ny prioritetsordning

För att komma tillrätta med problemet fick kommunen tänka om. Det är svårare att ta sig fram till fots än med bil genom en decimeter snö. Därför beslutade man att ploga gång- och cykelvägar före bilvägar. Förskolor fick nu prio 1 eftersom det är hit föräldrar ska först, innan de åker till jobbet.

Större arbetsplatser fick prio 2, men nu omfattas också större kvinnodominerade arbetsplatser, som lasarettet och olika kommunala inrättningar.

Gång- och cykelbanor till skolorna fick prio 3.

Bättre utan att bli dyrare

Först när det här grundläggande nätet öppnats fortsätter snöröjningen med resten av gator och vägar.

Det blev inte dyrare för kommunen att snöröja i den här ordningen. Däremot blev kommunen mer jämställd när det gäller fördelning av resurser. Det gjorde också staden mer tillgänglig för alla, särskilt för barn som inte har valet att kunna ta bilen. Filmen är ca 3 min minuter.

Informationsansvarig

  • Birgitta Andersson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.