Publicerad: 29 november 2019

Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Utan rent dricksvatten stannar vår vardag. Skyddet av dricksvatten måste finnas med i all samhällsplanering och frågan behöver finnas högt uppe på den politiska dagordningen.

Kommunerna arbetar för att alla invånare ska ha tillgång till friskt vatten i kranen.

Vattenskyddet behöver utvecklas

I dag är dricksvattnet generellt sett av bra kvalitet, men vattenskyddsuppdraget växer och blir mer komplext. Ska Sverige ha friskt dricksvatten även i framtiden behöver kommunernas vattenskydd utvecklas, och det stöd som staten ger måste bli bättre. Dricksvattenförsörjning är ett kommunalt ansvar, men också ett nationellt intresse.

Det här gör SKR

SKR arbetar med dagvatten inom ramen för fysisk planering, klimatanpassning, infrastrukturfrågor, dricksvatten, hållbar stadsutveckling och VA.

SKR stödjer kommunerna i deras vattenskyddsarbete. Förbundet har bland annat tagit fram en publikation med ett sexpunktsprogram över de viktigaste åtgärderna i vattenskyddet. Publikationen riktar sig främst till kommunpolitiker och andra beslutsfattare.

SKR bevakar också att staten tar tillvara kommunernas intressen när det fattas beslut som påverkar deras vattenskyddsarbete. Förbundet medverkar i statliga utredningar och arbetar för att de vägledningar, riktlinjer och åtgärdsprogram som staten tar fram ska ge kommunerna bästa möjliga förutsättningar att skydda dricksvattnets kvalitet.

Kurser och konferenser

Publikation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!