Publicerad: 30 april 2020

Vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en hållbar utveckling. Utan rent dricksvatten stannar vår vardag. Skyddet av dricksvatten måste finnas med i all samhällsplanering och frågan behöver finnas högt uppe på den politiska dagordningen.

Kommunerna arbetar för att alla invånare ska ha en god tillgång till säkert vatten i kranen. I dag är dricksvattnet generellt sett av bra kvalitet, men vattenskyddsuppdraget växer och blir mer komplext. Ska Sverige ha friskt dricksvatten även i framtiden behöver kommunernas vattenskydd utvecklas, och det stöd som staten ger måste bli bättre. Dricksvattenförsörjning är ett kommunalt ansvar, men också ett nationellt intresse.

SKR stöder och påverkar

SKR stödjer kommunerna i deras arbete med dricksvattenkontroll, vattenskydd, vattenförsörjning och VA samt vattenfrågor inom ramen för fysisk planering, klimatanpassning, infrastruktur och hållbar stadsutveckling. Förbundet har bland annat tagit fram en checklista för förebyggande av vattenbrist och ett program för vattenskydd.

Checklista för vattenbrist

Vattenskydd, sexpunktsprogram

Vattenarbetet styrs i hög grad av EU-regler och SKR företräder kommunernas intressen i lagstiftningsprocesser på såväl den europeiska som den nationella arenan.

Du som arbetar med frågorna i en kommun är alltid välkommen att vända dig till oss för rådgivning och för att diskutera frågor inom ämnesområdet.

Publikation

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare
  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!