Publicerad 10 oktober 2022

Kritik på teknik 2022

Under våren 2022 genomfördes en enkätundersökning i 95 kommuner om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Liknande undersökningar har genomförts av SKR i kommunerna vart tredje år sedan 1992.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om invånarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som invånarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Kritik på teknik 2022