Publicerad: 2 december 2019

Utvärderingsprocessen, år 3

Under år 3 i behovsutredningsprocessen sker en utvärdering. Ansvarig nämnd utvärderar behovsutredningen vart tredje år.

Under år 3 gör chef/tjänstemän en utvärdering av prioriteringarna från år 1.

Frågor att ställa sig är:

  • Placerade vi branscherna rätt i vår prioriteringsmatris och tillsynsplan? Vill vi förändra våra prioriteringar och tillsynsfrekvenser?
  • Ska vi justera taxan? Kan vi utgå från egna erfarenheter, inte endast SKR:s schabloner i taxan? Vilka förändringar vill vi göra i taxan?

Rapportera ändringar till SKR

Rapportera in ändringar till SKR senast 31 maj varje år, med start år 3. SKR kommer att gå ut med mer information om hur rapporteringen ska ske.

Arbetet i den behovsstyrda taxan

Under år tre jobbar ni parallellt med att revidera taxan i taxeprocessen.

Revideringsprocessen i den behovsstyrda taxan, år 3

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Tove Göthner-Tideman
    Handläggare
  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!