Publicerad 18 mars 2021

Utvärderingsprocessen, år 3

Under år 3 i behovsutredningsprocessen sker en utvärdering. Ansvarig nämnd utvärderar behovsutredningen vart tredje år.

Frågor att ställa sig är:

  • Placerade vi branscherna rätt i vår prioriteringsmatris och tillsynsplan? Vill vi förändra våra prioriteringar och tillsynsfrekvenser?
  • Ska vi justera taxan? Kan vi utgå från egna erfarenheter, inte endast SKR:s schabloner i taxan? Vilka förändringar vill vi göra i taxan?

Arbetet i den behovsstyrda taxan

Under år tre jobbar ni parallellt med att revidera taxan i taxeprocessen.

Revideringsprocessen i den behovsstyrda taxan, år 3

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Michael Öhlund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset