Publicerad 2 november 2020

Faror och åtgärder vid distribution i tillagningskök

Faror

  • Tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer på grund av att värmen/kylan inte håller under transporten.
  • Tillförsel av föroreningar/mikroorganismer/allergener om lock eller behållare inte håller tätt.

Förebyggande åtgärder

  • Kontroll av temperatur både vid utskick och mottagning.
  • Behållarna som maten transporteras i håller maten vid rätt temperatur med hjälp av isolering eller aktiv kyla/värme när det behövs.
  • Transportsätt och utrustning anpassas efter tid, sträcka, årstid och risk för förorening.
  • Transportbehållare är lätta att rengöra och rengörs regelbundet.
  • Specialkost placeras överst. Locken ska klara inbromsningar och skakningar under transporten.
  • Tydliga krav ställs vid ev. upphandling av transporttjänst.

Kontroll och gränsvärden

Temperaturkontroll sker vid varje transport. Gränsvärde vid mottagning är +60°C för varm mat och +8°C för kall mat. Temperaturgränsen vid utskick måste anpassas efter transportens tid och förmåga att hålla temperaturen ända fram till mottagaren.

Korrigerande åtgärder vid avvikelse

Om varm mat inte håller minst +60°C före utskick måste den upphettas igen senast en timme efter att den tillagats. Om kall mat inte håller +8°C eller kallare måste den kylas och ev kompletteras med kylklamp inför transporten.

Om den färdiga matens temperatur är fel när den kommer till mottagningsköket så kontaktas tillagningsköket. Maten värms upp, om det gått mindre än två timmar sedan den tillagades. Om den kalla maten är för varm görs en bedömning av hur länge den i så fall kan ha varit för varm. (längre än två timmar är en risk).

Rutinerna ses över så att avvikelserna inte upprepas.

Dokumentation

Temperatur vid transport dokumenteras dagligen.

Blanketter

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.