Publicerad 2 november 2020

Fysiska faror

Fysiska faror är främmande föremål i maten som riskerar att skada matgästerna.

Fysiska faror kan komma från primärproduktionen i form av jord, grus, kvistar, skal, fjädrar osv. Det kan också vara brister i lokaler och utrustning som orsakar förorening med splitter, damm, flisor, kross, plast, glas, metall. Bristande personalhygien kan dessutom bidra med hår, plåster, snus, fimpar, smycken, lösnaglar, pennor och annat.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset