Publicerad 2 november 2020

Fysiska faror

Fysiska faror är främmande föremål i maten som riskerar att skada matgästerna.

Fysiska faror kan komma från primärproduktionen i form av jord, grus, kvistar, skal, fjädrar osv. Det kan också vara brister i lokaler och utrustning som orsakar förorening med splitter, damm, flisor, kross, plast, glas, metall. Bristande personalhygien kan dessutom bidra med hår, plåster, snus, fimpar, smycken, lösnaglar, pennor och annat.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.