Publicerad: 3 december 2019

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKR:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Kommande nätverksträffar

Datum för vårens nätverksträff 2020 är den 12-13 mars. Datum för höstmötet meddelas senare. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Dokumentation från tidigare träffar

Dokumentation: nätverksträff den 26-27 september 2019

Dokumentation: nätverksträff den 7–8 mars 2019

Dokumentation: nätverksträff den 20–21 september 2018

Dokumentation: nätverksträff den 8–9 februari 2018

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKR:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 26 september 2019

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 7 mars 2019

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 20 september 2018

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 8 februari 2018

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!