Publicerad: 17 april 2020

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKR:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket.

Kommande nätverksträffar

Vårens nätverksträff har ersatts med en serie webbsändningar. Datum för höstmötet meddelas senare. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Webbsändningar SKR–Näringsliv

Dokumentation från tidigare träffar

Dokumentation: nätverksträff den 26-27 september 2019

Dokumentation: nätverksträff den 7–8 mars 2019

Dokumentation: nätverksträff den 20–21 september 2018

Dokumentation: nätverksträff den 8–9 februari 2018

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKR:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna. 

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 26 september 2019

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 7 mars 2019

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 20 september 2018

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 8 februari 2018

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!