Publicerad: 7 februari 2020

Nyttorealisering

Många kommuner och regioner investerar i verksamhetsutveckling och digitalisering. Att jobba med nyttorealisering handlar om att investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna.

Nyttorealisering är en ledningsstrategi designad för att sy ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Nyttan uppkommer i användandet och därför är det viktigt att arbeta strukturerat på olika sätt för att säkerställa ett förändrat arbetssätt.

Vägledningar för nyttorealisering

Nyttorealisering i korthet (PDF, nytt fönster)

Vägledning nyttorealisering, DIGG

Praktiska tips för nyttorealisering

 • Definiera och styr på målet
 • Prata om ”förändringen” istället för om ”projektet”
 • Verksamhetsansvariga måste vara kravställare
 • Verksamhetsansvariga godkänner beräknade nyttor så att de är realistiska
 • Medarbetarnas engagemang i tidigt skede skapar realism och acceptans
 • Fokusera på de 1–3 nyttor som är anledningen till den önskade förändringen
 • Var ärlig om ekonomiska respektive kvalitativa nyttor
 • Mät före och efter (ordinarie indikatorer)
 • Införande tills nyttorna är nådda
 • Besluta om hur nyttorna ska användas för att nå effekter

Nationellt nätverk för nyttorealisering

Det finns sedan 2009 ett nationellt nätverk för nyttorealisering. DIGG ansvarar för nätverket, och det administreras av SKR.

Nationellt nätverk för nyttorealisering

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Pegelow
  Strateg

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!