Publicerad: 17 juni 2020

Nyttorealisering

Många kommuner och regioner investerar i verksamhetsutveckling och digitalisering. Att jobba med nyttorealisering handlar om att investeringar ska få avsedd effekt både för den egna verksamheten och för invånarna.

Nyttorealisering är en ledningsstrategi designad för att sy ihop verksamhetens befintliga styr- och ledningsprocesser för att samverka mot det gemensamma målet att realisera den förändring man föresatt sig. Nyttan uppkommer i användandet och därför är det viktigt att arbeta strukturerat på olika sätt för att säkerställa ett förändrat arbetssätt.

Nyttorealisering - att styra för värdeskapande utveckling

Det finns en stor medvetenhet hos kommuner och regioner om potentialen med digitalisering som ett svar på de ökande behoven och utmaningarna. Det har dock visat sig svårt att veta om vi verkligen får ut avsett värde med de förändrade arbetssätten och de digitala investeringar vi gör. Därför har många nu ett ökat fokus på nyttorealisering, dvs att strukturerat styra och leda i syfte att realisera och optimera nyttan med de satsningar som görs.

I denna webbsändning förs ett samtal om behovet att styra utveckling som en integrerad del i ordinarie styrning och ledning, om utmaningarna med att realisera värde, om hur de förändrade arbetssätten och de digitala lösningar som stödjer dessa behöver adressera reella behov, samt om hur budgetinstrumentet kan användas för att möjliggöra mer infrastrukturella investeringar med mer långsiktig nytta.

Sundsvalls kommun delar också med sig av konkreta exempel och erfarenheter från deras arbete med nyttorealisering.

Medverkande

 • Louise Callenberg, sektionschef SKR avdelning för digitalisering
 • Johan Magnusson, Associate Professor, Swedish Center for Digital Innovation,
 • Marcus Matteby, IT- direktör, Sundsvalls kommun
 • Christine Feuk, projektledare, SKR Avdelning för demokrati och styrning

Vägledningar för nyttorealisering

Nyttorealisering i korthet (PDF, nytt fönster)

DIGG:s vägledning för nyttorealisering

Praktiska tips för nyttorealisering

 • Definiera och styr på målet
 • Prata om ”förändringen” istället för om ”projektet”
 • Verksamhetsansvariga måste vara kravställare
 • Verksamhetsansvariga godkänner beräknade nyttor så att de är realistiska
 • Medarbetarnas engagemang i tidigt skede skapar realism och acceptans
 • Fokusera på de 1–3 nyttor som är anledningen till den önskade förändringen
 • Var ärlig om ekonomiska respektive kvalitativa nyttor
 • Mät före och efter (ordinarie indikatorer)
 • Införande tills nyttorna är nådda
 • Besluta om hur nyttorna ska användas för att nå effekter

Nationellt nätverk för nyttorealisering

Det finns sedan 2009 ett nationellt nätverk för nyttorealisering. DIGG ansvarar för nätverket, och det administreras av SKR.

Nationellt nätverk för nyttorealisering

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Pegelow
  Strateg

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!