Publicerad: 8 januari 2021

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende är en prioriterad fråga för SKR. Missbruks- och beroendevården omfattar hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens ansvar för människor i alla åldrar med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel samt spel om pengar.

Handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29

Styrelsen för SKR beslutade den 14 december 2018 att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Följande områden behandlas i handlingsplanen:

 • Synen på missbruk
 • Lättillgänglighet
 • Samverkan, samordning och delaktighet
 • Tidig upptäckt och tidiga, samordnade insatser
 • Stöd och behandling – inklusive frågan om ansvarsfördelning mellan huvudmännen och gränssnitt mellan socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Kunskapsutveckling

Handlingsplanen består av en beslutsdel och två kunskapsunderlag. Alla delar kan läsas fristående:

Handlingsplan mot missbruk och beroende – tidig upptäckt, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år


Kunskapsunderlag

Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen

Rapporten följer handlingsplanens beslutsdel men är mer fördjupande och förklarande. Här finns även lärande exempel. Skriften ska ses som både som kunskapsunderlag och inspiration till lokalt och regionalt utvecklingsarbete.

Missbruk och beroende i åldern 13-29 år – så här vänder vi utvecklingen (PDF, nytt fönster)

Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger

Rapporten beskriver de nya psykoaktiva substanserna, så kallade nätdroger (NPS), hur de produceras, distribueras och används. Skriften innehåller även förslag på åtgärder.

Nya psykoaktiva substanser – det vi kallar nätdroger (PDF, nytt fönster)

Dialog med län och regioner kring handlingsplanen

Med start 2019 har SKR tillsammans med representanter i kommuner och regioner arrangerat dialogmöten. Mötena har varit i seminarieform och oftast i kombination med en workshop i syfte att initiera implementering och utvecklingsarbete på lokal och regional nivå.

Genomförda länsdialoger

 • Örebro 19/6-2019
 • Skåne 3/9-2019
 • Dalarna 10/9-2019
 • Norrbotten 16/9-2019
 • Sörmland 8/10-2019
 • Västerbotten 10/10-2019
 • Västra Götaland 14/10-2019
 • Jönköping 15/10-2019
 • Västmanland 16/10-2019
 • Uppsala 7/11-2019
 • Värmland 15/11-2019
 • Gotland 15 /1-2020
 • Kalmar 20/1-2020
 • Halland 5/2-2020
 • Jämtland Härjedalen 11/2-2020
 • Västernorrland 14/2-2020
 • Gävleborg 27/2-2020
 • Kronoberg 17/11-2020

I Östergötland, Blekinge, Stockholm är målsättningen att genomföra länsdialog under 2021.


Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Mikael Malm
  Samordnare
 • Zophia Mellgren
  Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!