Publicerad: 29 november 2019

Social omsorg

SKR arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.

God man i samtal med ung man.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

God man i samtal med ung man.

Information som rör ersättningar, arvode och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta.

Frågor och svar om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och hur den påverkar socialtjänsten.

Ungdomar står i grupp.

Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas.

Fakta

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

SKR:s socialtjänstblogg

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!