Publicerad: 30 mars 2020

Social omsorg

SKR arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.

SKR har sammanställt information för kommuner och regioner med anledning av sjukdomen covid-19 som orsakas av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

God man i samtal med ung man.

Information som rör ersättningar, arvode och villkor vid familjehemsvård och handläggningen av detta.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

Ungdomar står i grupp.

Bestämmelser om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan ska tillämpas.

Fakta

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

SKR:s socialtjänstblogg

Publikationer

Nyhetsbrev

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!