5 september 2023 till 11 december 2023 kl. 00.00-00.00

Inställt: Utbildning i individbaserad systematisk uppföljning

SKR erbjuder under hösten en utbildning i individbaserad systematisk uppföljning (ISU) för samtliga områden inom socialtjänsten.

Intresseanmälan

För att få bästa möjliga sammansättning av gruppen använder vi oss av intresseanmälan till utbildningen. Sista dag för intresseanmälan till utbildningen är den 18 augusti. Besked om plats på utbildningen lämnas senast den 22 augusti. Intresseanmälan är bindande.

Deltagare från regional nivå anmäler sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från kommun(er)/verksamhet(er) i länet/regionen, för att det ska finnas en verksamhet att följa upp under utbildningen. Stödjande funktioner på strategisk nivå i kommuner bör också anmäla sig tillsammans med verksamhetsrepresentanter från den verksamhet som ska följas upp under utbildningen.

Datum för utbildningen

Utbildningen består av fyra digitala workshops och en avslutande heldag på plats i Stockholm.

Tillfälle 1: 5 september, digitalt

Digitalt utbildningstillfälle klockan 13:00-16:00

Tillfälle 2: 12 september, digitalt

Digitalt utbildningstillfälle 12 september klockan 09:00-12:00

Tillfälle 3: 25 oktober, digitalt

Digitalt utbildningstillfälle klockan 13:30-15:00

Tillfälle 4: 15 november, digitalt

Digitalt utbildningstillfälle klockan 09:30-11:30

Avslutande utbildningstillfälle, fysiskt i Stockholm 11 december

Avslutande utbildningstillfälle på plats i Stockholm klockan 09:00-16:00

Innehåll

Med hjälp av ISU kan verksamheter få kunskap om målgrupper, deras problem och behov, stöd och insatser som erbjuds, samt resultat. Målet med utbildningen är att er verksamhet ska komma igång och arbeta med individbaserad uppföljning för att få kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Utbildningens fokus ligger på att lära genom att göra. Under utbildningen gör deltagarna en avgränsad uppföljning tillsammans i sin verksamhet.

Utbildningen innehåller korta introduktioner till bland annat

  • vad ISU är
  • nyttan med arbetssättet
  • hur verksamheter kan komma vidare i analysarbetet.

De teoretiska introduktionerna varvas med praktiska arbetspass, där deltagarna arbetar med sin egen uppföljning med möjlighet till handledning från kursledarna.

En introduktion ges också till Socialstyrelsens verktyg för systematisk uppföljning, SU-Pilot, och till Excel som verktyg för uppföljning. Deltagande verksamheter erbjuds även ett handledningstillfälle med en av kursledarna mellan utbildningstillfälle två och tre.

Målgrupp

Chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, stödfunktioner som till exempel metodstödjare, processledare, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare, eller andra medarbetare som vill utveckla sin kompetens att stödja och arbeta praktiskt med individbaserad systematisk uppföljning.

Utbildningen riktar sig till samtliga verksamhetsområden inom socialtjänsten, både myndighetsutövande och utförande verksamheter.

Anmäl er i team

Eftersom utbildningen bygger på arbetet med en egen uppföljning, som sker både under och mellan utbildningstillfällena, behöver intresserade kommuner och verksamheter göra en gemensam intresseanmälan för de personer som ska arbeta tillsammans i ett team med en uppföljning under utbildningen.

Flera team kan anmälas från samma kommun, till exempel från olika verksamheter.
Varje team bestämmer vid första utbildningstillfället vilken fråga man vill söka svar på i sin uppföljning.

  • Minst två personer ska delta i utbildningen och samarbeta i ett team för att genomföra en egen uppföljning. Utbildningen ger mer om det är flera personer som samarbetar i en uppföljning. Vi rekommenderar dock att teamet har max sex deltagare.
  • Ett team kan till exempel bestå av enhetschef, verksamhetsutvecklare, systemförvaltare och personal från den verksamhet man vill följa upp.
  • En gemensam intresseanmälan görs för hela teamet. Vid intresseanmälan behöver namn, befattning, e-postadress och fakturaadress för samtliga deltagare i ett uppföljningsteam anges.

Frågor om utbildningen

Om du har frågor om utbildningen, kontakta

Cecilia Karlströmcecilia.karlstrom@skr.se

eller

Malin Michael
malin.michael@skr.se

Läs mer om individbaserad systematisk uppföljning

Informationsansvarig

  • Malin Michael
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.