Publicerad: 30 mars 2020

Ekonomiskt bistånd, försörjning

SKR ger råd och stöd till kommuner i olika frågor som berör ekonomiskt bistånd.

Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt samband med situationen på arbetsmarknaden och utformningen av övriga statliga trygghetssystem. SKR ska företräda kommunerna gentemot staten och bevaka förändringar som kan påverka utvecklingen av biståndet. SKR har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram medlemmarnas behov och synpunkter.

Med anledning av coronaviruset

SKR tipsar om information från myndigheter och andra aktörer som berör arbetsmarknad, ekonomiskt bistånd och integration.

Tips på webbplatser information med anledning av coronaviruset

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Roy Melchert
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!