Publicerad: 2 december 2019

Ekonomiskt bistånd, försörjning

SKR ger råd och stöd till kommuner i olika frågor som berör ekonomiskt bistånd.

Utbetalning av försörjningsstöd har ett starkt samband med situationen på arbetsmarknaden och utformningen av övriga statliga trygghetssystem. SKR ska företräda kommunerna gentemot staten och bevaka förändringar som kan påverka utvecklingen av biståndet. SKR har en tät kommunikation med myndigheter och departement för att samordna insatser och föra fram medlemmarnas behov och synpunkter.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!