Publicerad 9 januari 2020

Studie av Instrument X

Om användningen av ett standardiserat instrument i arbetet med ekonomiskt bistånd.

I denna rapport behandlas Instrument X, ett instrument för initial bedömning, insatsval och uppföljning i arbetet med ekonomiskt bistånd. Syftet med studien är att undersöka hur instrumentet används i praktiken och dess betydelse för individer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Studien är genomförd inom ramen för ett nationellt tre-årigt utvecklingsprojekt som SKR driver tillsammans med 27 kommuner och forskare, i syfte att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.