Publicerad: 27 november 2019

Trycksår

Det är viktigt att det finns rutiner för att snabbt identifiera de personer som är i riskzonen att utveckla trycksår.

Trycksår är mycket vanliga och kan uppstå när en person ligger eller sitter i samma ställning för länge. Det är en lokal skada i hud eller underliggande vävnad, orsakad av tryck, skjuv eller en kombination av dessa. Skjuv är en förskjutning av vävnadslagren i förhållande till varandra. Trycksår går att undvika. De orsakar både fysiskt lidande och ett ökat behandlingsbehov. Trycksår ska därför ses som en vårdskada och alltid registreras som en avvikelse.

Resultaten från de nationella mätningarna 2018 visar att andel patienter med ett eller flera trycksår kategori 1 till 4 ligger på 14,1 procent, jämfört med 13,5 procent 2017. Andel patienter som hade trycksår kategori 2 till 4 var 7,6 procent jämfört med 7,0 procent 2017.

Stöd i arbetet att förebygga trycksår

SKR har inlett ett samarbete med Vårdhandboken där åtgärdspaketet för trycksår kommer att revideras och ersättas med aktuella texter i Vårdhandboken.

Översikt trycksår, Vårdhandboken

Trycksår, framgångsfaktorer för att förebygga

Underlag för journalgranskning, förebygg trycksår i samband med vård (Word)

Trycksår: åtgärder för att förebygga

Utvärdera rutinerna

Rutinkollen är ett IT-stöd som verksamheter kan använda för att utvärdera hur väl rutinerna följs. Stödet erbjuds alla verksamheter som bedriver vård.

IT-stödet Rutinkollen

Informationsansvarig

  • Agneta Andersson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot