Publicerad: 12 december 2019

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förväntningar och erfarenheter. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, såväl lokalt som nationellt. Samtliga regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Undersökningen för 2019 pågår och resultatet kommer att publiceras i början av mars 2020. Institutet för kvalitetsindikatorer ansvarar för genomförandet av undersökningen.

Resultat av undersökningen 2018

Totalt samlades det in 41 090 svar under 2018. De flesta regioner valde att samla in 1 000 svar och några valde ett större antal. Datainsamlingen genomfördes under perioderna april och maj samt oktober och november 2018. Antalet insamlade enkätsvar fördelas jämnt mel­lan de två undersökningsperioderna. I mätningen ingick förutom standardfrågorna även fyra tema­frågor samt ett antal regionspecifika frågor.

Hälso- och sjukvårdsbarometerns resultat för 2018, Vården i siffror

Sammanfattad rapport om 2018 års Hälso- och sjukvårdsbarometer

Om Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdbarometern är en nationell undersökning som riktar sig till alla individer 18 år och äldre, som är folkbokförda i respektive region. Ett nationellt gemensamt frågeformulär har tagits fram bestående av tio frågor om hälso- och sjukvår­den samt fyra bakgrundsfrågor om respondenten.

Undersökningen genomförs med en så kallad mixad datainsamlingsmetod där svar samlas in både via digital webbenkät och telefonintervjuer. Samma metod användes under 2016 och 2017 års undersök­ningar vilket medför att resultaten blir jämförbara mellan åren.

Tidigare undersökningar

För att följa utvecklingen i samhället och i sjukvården har förändringar av Hälso-och sjukvårdsbarometerns metod och frågeformulär gjorts under åren. Det gör det svårt att jämföra undersökningarna över tid. Samtliga finns att ladda ner i SKR:s webbutik.

Hälso-och sjukvårdsbarometern från 2016 och framåt

Vårdbarometern 2010-2015

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Tullberg
    Biträdande sektionschef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!