Publicerad 3 juni 2024

Delstudie 3 – aktualiseringar

Delstudie 3 undersöker i vilken uträckning anmälningar och ansökningar leder till utredning i barn- och ungdomsvården, och om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkar, och olika åldersgrupper.

Vad följs upp?

Delstudien följer upp antal aktualiseringar för hela året 2023 samt

  • kön och ålder på barnet/den unge
  • typ av aktualisering (anmälan eller ansökan)
  • orsak till aktualisering
  • beslut/åtgärd (om utredning inleds eller inte, eller om utredningen påförs en pågående utredning).

Studien kan även ge kunskap om hur kommunerna kategoriserar aktualiseringsorsaker, och bidra till att utveckla en mer enhetlig dokumentation. Det är en förutsättning om kommuner ska kunna jämföra med varandra.

När och hur sker datainsamlingen?

Mellan 15 juni och 31 augusti 2024 tar kommunerna/stadsdelarna ut uppgifterna ur sina verksamhetssystem, och laddar upp dem (som excel eller CSV-fil) till Karlstads universitet.

När kommer resultaten?

Kommunerna/stadsdelarna får ta del av sina lokala resultat löpande under hösten 2024. En nationell sammanställning av resultat presenteras vid en digital workshop för deltagande kommuner preliminärt i slutet av november 2024.

Hur många kommuner deltar?

91 kommuner/stadsdelar har anmält sig till delstudie 3.

Kartan nedan visar bara hela kommuner, men Göteborgs och Stockholms stad väljer att delta per stadsdelsförvaltning. I Stockholms stad deltar samtliga stadsdelar, i Göteborgs stad deltar Socialförvaltningen Centrum.

Informationsansvarig

  • Cecilia Karlström
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.