Publicerad 27 mars 2024

Ny socialtjänstlag

Juli 2025 väntas den nya socialtjänstlagen träda i kraft. Före sommaren 2024 ska regeringen presentera sitt förslag hur lagen ska se ut. Här är det vi vet just nu.

Förebyggande, tillgänglig, kunskapsbaserad socialtjänst

Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också jobba kunskapsbaserat – alltså tydligare vila på forskning och beprövad erfarenhet.

Vad säger socialtjänstministern?

I filmen berättar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om den nya lagen och varför den behövs. Längd 3 minuter.

 

Varför en ny lag?

Den nuvarande socialtjänstlagen bygger på den lag som kom 1980. Idag, drygt 40 år senare, är behoven och utmaningarna annorlunda: Segregation, otrygghet, unga som dras in i gängkriminalitet, desinformation och minskad tillit till socialtjänsten. Därför behövs en lag som ger socialtjänsten möjlighet att jobba på andra sätt än idag.

Hållbart – då krävs mer än en ny lag

Den nya lagen är en förutsättning för att socialtjänsten ska kunna ställa om till nya arbetssätt. Men SKR menar att det krävs mer för att socialtjänsten ska vara hållbar på sikt.

Kommunerna har en ansträngd ekonomi och stora utmaningar att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens. Här behövs långsiktigt hållbara lösningar.

Socialtjänsten behöver också resurser att testa nytt, och kraft att hålla ut. För samtidigt som socialtjänsten ska ställa om till tidigt förebyggande arbetssätt, ska ordinarie verksamhet fortgå och invånare med stora och akuta behov få stöd. Socialtjänsten behöver bygga rälsen medan tåget rullar på.

Socialtjänsten kan inte göra detta ensam

Vården, skolan, kultur- och fritidsverksamheter, samhällsbyggandsförvaltningar och civilsamhälle har viktiga roller i det förebyggande arbetet. Även myndigheter, fack, universitet och högskolor sitter på viktiga nycklar: Hur kan samarbetet mellan olika aktörer bli bättre? Hur ska föreskrifter se ut? Hur ska arbetsmiljön bli hållbar? Vilken forskning och utbildning kan vi få?

Alla behöver hjälpas åt. Det handlar inte bara om att socialtjänsten ska uppfylla en ny lag. Om vi gör det här tillsammans, kan vi rita om kartan för hela den sociala välfärden.

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.