Publicerad 2 juli 2024

Omställning till ny socialtjänstlag – litet stödpaket

SKR har spelat in fyra filmer om omställningen till ny socialtjänstlag och vad som är på gång framöver. Det finns även en PowerPoint om lagförslagen och diskussionsfrågor. Materialet kan användas enskilt eller tillsammans med din lednings- eller arbetsgrupp.

Filmerna riktar sig till chefer, medarbetare och förtroendevalda i socialtjänsten. Du kan se materialet som helhet eller välja ut delar. Till första filmen finns en PowerPoint för dig som vill presentera själv. Till film 1 och 3 finns diskussionsfrågor, avsätt mer tid om du använder dem!

Filmerna spelades in 11 juni 2024, alltså före regeringens lagrådsremiss om nya lagen. Mer och nytt material tas fram i höst.

Film 1. Förslaget till ny socialtjänstlag

Ove Ledin, handläggare SKR, ger dig grunderna. Längd: 15 minuter.

Innehåll:

 • Syftet med nya lagen
 • Kort om lagförslagen
 • Tidplan
 • Statsbidrag till kommuner
 • Diskussionsfrågor

 

Oves presentation: Hållbar socialtjänst – ny socialtjänstlag (PDF) Pdf, 417 kB.

Samma texter finns i en neutral PowerPoint-mall, med talmanus i anteckningsfältet. Använd den om du vill anpassa innehållet och/eller kopiera över till en egen mall.

Neutral mall: Hållbar socialtjänst – ny socialtjänstlag (PowerPoint) Powerpoint, 2 MB.

 

Film 2. Läges- och behovsanalyser – stöd till kommuner

Kommuner har fått statsbidrag år 2024 för att göra läges- och behovsanalyser inför nya socialtjänstlagen. I slutet av september kommer ett stödpaket för att göra analys och föra dialog – både lokalt och tillsammans i länen. Stödet tas fram av SKR och Socialstyrelsen. Maria Högkvist, projektledare på SKR, berättar vad som är på gång.

Längd: 6 minuter och 45 sekunder.

 

Mer information, och samma film, hittar du här:

Läges- och behovsanalyser

 

Film 3. Vad innebär omställningen för socialtjänsten?

Vilken skillnad kan omställningen till ny socialtjänstlag göra för invånarna? Vad behöver verksamhet och politiker göra för att vi ska nå dit? Vad kan vi lära av omställningen till Nära vård?

Niklas Eriksson, samordnare för socialtjänstens omställning på SKR, pratar med:

 • Lotta Wigen, social- och äldredirektör, Haninge kommun
 • Åsa Furén-Thulin, sektionschef, SKR
 • Arion Chryssafis, vice ordförande SKR:s beredning för socialpolitik och individomsorg
 • Lisbeth Löpare, samordnare Nära vård, SKR.

Längd: 15 minuter.

 

Diskussionsfrågorna i filmen (PDF) Pdf, 59 kB.

 

Film 4. Förändring och implementering

Vad behöver vara på plats innan vi kan börja implementera något? Och vad behövs för en lyckad implementering? Anna Bergström, som forskat och ger stöd om implementering, tipsar vad man ska tänka på. Moderator: Niklas Eriksson, samordnare för socialtjänstens omställning, SKR.

Längd: 26 minuter.

 

 

Informationsansvarig

 • Niklas Eriksson
  Handläggare
 • Sofia Karlsson
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.