Publicerad 5 juli 2024

Stöd för en jämställd socialtjänst

Med nya socialtjänstlagen ska socialtjänsten främja jämlika och jämställda levnadsvillkor. I serien Med öppna ögon finns en rad olika stöd hur socialtjänsten kan jobba med jämställdhet – från styrning och ledning, till bemötande, handläggning och uppföljning.

Stödet innehåller kunskap, vägledning och metodstöd och riktar sig till olika roller:

 • Ledning (chefer, förtroendevalda)
 • Verksamhetsutvecklare, utbildare och andra stödfunktioner
 • Medarbetare
 • Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS (RSS finns inom Kommunförbund, FOU-enheter eller regioner och har i uppdrag att stötta socialtjänsten)

Jämställdheten går bakåt – det kan vi ändra på

Filmen beskriver hur utvecklingen i Sverige går bakåt när det gäller jämställdhet. De beslut vi fattar i kommuner spelar roll för att vända utvecklingen. Längd: 4 minuter och 30 sekunder.


Jämställd socialtjänst = en träffsäker socialtjänst

Med ett medvetet jämställdhetsperspektiv kan socialtjänsten:

 • främja jämställda och jämlika levnadsvillkor för olika grupper av flickor, kvinnor, pojkar och män
 • minska omotiverade skillnader i bemötande, bedömning och insatser
 • öka kvaliteten, ge ett mer rättssäkert och träffsäkert stöd.

I förlängningen kan det bidra till minskade kostnader.

Jämställdhet i nya socialtjänstlagen

Enligt förslag till ny socialtjänstlag ska jämställdhet läggas till som mål i portalparagrafen. Socialtjänsten ska även

 • synliggöra skillnader mellan flickor, pojkar, kvinnor och män som är av betydelse för verksamhet på samhälls-, grupp- och individnivå
 • genomföra verksamheten så att omotiverade skillnader inte bevaras eller förstärks.

Om materialet Med öppna ögon

Stödmaterialen har tagits fram av SKR och de regionala samverkans- och stödstrukturerna FoU Välfärd Värmland och FoU Socialtjänst i Västerbotten, inom ramen för ett pilotprojekt 2021-2023. Projektet finansierades delvis av regeringen.

Lärande exempel

Informationsansvarig

 • Love Nordenmark
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.