Publicerad: 23 januari 2020

KPP Databas

KPP databaser innehåller kostnadsuppgifter för åren 2004–2017 för den specialiserade somatiska och psykiatriska vården. I de analysrapporter som finns tillgängliga visas i de flesta fall bara de tre senaste årens uppgifter.

KPP Specialiserad somatisk vård

Databasen innehåller cirka 1,3 miljoner somatiska klinikvårdtillfällen vilket är drygt 90 procent av samtliga vårdtillfällen inom den svenska specialiserade somatiska slutenvården.

För den öppna vården är motsvarande siffra 15,5 miljoner öppenvårdskontakter vilket motsvarar cirka 75 procent av den samlade specialiserade somatiska öppenvården. 

Databas Somatik, publika analysrapporter (nytt fönster)

Databas Somatik, behörighetsskyddade rapporter (nytt fönster)   

KPP Specialiserad psykiatrisk vård

Databas Psykiatri, publika analysrapporter (nytt fönster)

Databas Psykiatri, behörighetsskyddade rapporter (nytt fönster)

Behörighet

För behörighet, kontakta Mikael Havasi, SKR.

Informationsansvarig

  • Jan Sölch
    Samordnare
  • Mikael Havasi
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!