Publicerad: 19 december 2019

Upphandling, juridik

SKR har omfattande rådgivning till kommuner och regioner kring upphandlingsfrågor.

SKR har också en referensgrupp för upphandlingsfrågor som består av upphandlingschefer från olika kommuner och regioner.

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Eva Sveman
    Förbundsjurist

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!