20 maj 2024 till 22 maj 2024 kl. 12.00-15.00

Grundkurs i offentlig upphandling

En tre dagars grundkurs i offentlig upphandling. Kursen tar upp viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

Anmäl dig

Innehåll

SKR erbjuder en grundläggande kurs i offentlig upphandling för fysiskt deltagande under ovan angivna datum.

Under grundkursen tar vi upp alla viktiga regler och bestämmelser som en upphandlare bör känna till för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Under de tre dagarna kommer teori varvas med gruppövningar där deltagarna får tillämpa sina kunskaper.

Målgrupp

 • Alla som har som arbetsuppgift att genomföra upphandlingar.
 • Kursen kräver inga förkunskaper men lämpar sig även för erfarna upphandlare som vill uppdatera sina kunskaper i juridiken kring offentlig upphandling

Program dag 1, 20 maj

Viss ändring av programpunkternas inbördes ordning kan komma att ske.

12.00-13.00 Samling Högberga med lunch

Ingår i deltagaravgiften men föranmälan krävs.

13.00-15.00 Tillämpningsområde för LOU, LUF och LOV. Tröskelvärden, CPV-koder, undantagen i LOU samt de grundläggande principerna

Kursen inleds med en redogörelse för bakgrunden till upphandlingslagstiftningen, vilka delar som styrs av nationella svenska regler och vilka som är direktivstyrda. Vi går igenom tillämpningsområdet för lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om valfrihetssystem samt vad som skiljer dem åt.

Passet innehåller också genomgång av vad en upphandlande myndighet är, tröskelvärden, beloppsgränser och CPV-koder. De grundläggande principerna som är centrala för förståelsen av offentlig upphandling går vi också igenom tillsammans. Passet innehåller också ett grupparbete.

15.00–15.20 Kaffe

15.20–16.45 Fortsättning kring de grundläggande principerna samt grupparbete

19.00 Middag (föranmälan krävs)

 

Program dag 2, 21 maj

Viss ändring av programpunkternas inbördes ordning kan komma att ske.

08.30-10.00 Beräkning av kontraktsvärde, förfrågningsunderlagets utformning, sociala krav, miljökrav, reserverade upphandlingar, ramavtal samt annonsering och tidsfrister

Detta pass ägnas åt hur beräkning av kontraktsvärdet ska ske, vilka upphandlingsformer som finns, förfrågningsunderlagets olika delar, sociala krav och miljökrav och vilka möjligheter det finns att reservera upphandlingar. Vi går igenom ramavtal och tidsfrister. Även under detta pass ingår grupparbeten och pauser.

10.00-10.20 Kaffe

10.20-12.30 Uteslutning av leverantörer, kvallificering, rättelse, förtydligande och komplettering, anbudsutvärdering och onormalt låga anbud

I detta pass går vi igenom bestämmelserna om uteslutning och kvalificering av leverantörer samt vad som gäller om anbuden innehåller brister eller felaktigheter. Vi går även igenom vad lagen säger om utvärdering av anbud samt vad som gäller om anbudspriserna förefaller onormalt låga.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Fortsättning kring anbudsutvärdering samt grupparbeten

14.30-14.50 Kaffe

14.50-16.30 Grupparbetet inklusive gemensam genomgång

19.00 Middag (föranmälan krävs)

 

Program dag 3, 22 maj

Viss ändring av programpunkternas inbördes ordning kan komma att ske.

09.00-10.30 Tilldelningsbeslut, offentlighet och sekretess

Det första passet inleds med redogörelser för tilldelningsbeslut, vad det innebär och formalia kring sådana. Även jävsbestämmelser och vad som gäller när en upphandling avbryts ingår här. Vi går igenom vilka regler om offentlighet och sekretess som gäller för offentlig upphandling.

10.30-10.50 Kaffe

10.50-12.30 Överprövning, ogiltighet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift samt uppföljning av avtal

Passet innehåller genomgång av reglerna kring överprövning och ogiltighet av avtal. Vi går även igenom reglerna kring skadestånd, de nya reglerna om upphandlingsskadeavgift samt kort om hur man kan tänka kring uppföljning av avtal.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.30 Ändringar i ingångna avtal och sammanfattning av kursen

Kursen avslutas med en genomgång av reglerna kring ändringar av upphandlande avtal samt en summering av kursen.

14.30 Avslutning och kaffe

 

Medverkande

Kursledare är samtliga från SKR:s avdelning för juridik.

 • Hampus Allerstrand, förbundsjurist
 • Magnus Ljung, förbundsjurist
 • Helena Henriksson, förbundsjurist
 • Maria Larsson, ekonom, upphandlingsexpert

Praktisk information

 • Vi inleder kursen med gemensam lunch som serveras mellan kl. 12.00 och 13.00 den 20 maj. Kursen börjar kl. 13.00. Vi avslutar dag 3 med eftermiddagsfika som serveras kl. 14.30.
 • I kursavgiften ingår dokumentation samt lunch och kaffe under tre dagar. Medverkan på middagar debiteras extra och bokas i samband med anmälan.
 • Föranmälan krävs för deltagande i första dagens lunch såväl som till middagarna.

Informationsansvarig

 • Magnus Ljung
  Förbundsjurist
 • Helena Henriksson
  Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.