Publicerad: 25 juni 2020

Diagram för kommunerna

Kommunernas  kärnuppgifter skola, vård och omsorg utgör en betydande del, tre fjärdedelar, av den totala kostnaden.

Kommunernas kostnader och intäkter

Relationen mellan åldersstrukturen och kostnaderna är starkare för kommunerna än för landstingen. Sektorns möjligheter att minska kostnaderna när skatteunderlaget viker är små, eftersom mycket regleras genom lag.

De exakta beloppen för diagrammen nedan finns i tabellverket på flik 4.

Fördelning av kommunernas kostnader

Fördelning av kommunernas kostnader för verksamheten 2019
701 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelning av kommunernas kostnader 2012

Fördelning av kommunernas kostnader på kostnadsslag 2019
701 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelning av kommunernas kostnader på kostnadsslag 2012

Fördelningen av kommunernas intäkter

Skatteintäkter och avgifter finansierar 8o procent av verksamheterna. Det kan dock vara svårt att höja skatten. Det är inte heller enkelt att höja avgifter, sedan staten infört maxtaxor. Resten av intäkterna utgörs av bidrag från staten i form av statsbidrag – för kommunerna i form av ett obundet tillskott. En mindre del är riktade och förknippad med motprestation.

Fördelning av kommunernas intäkter för verksamheten 2019
720 miljarder kronor

Pajdiagram med fördelning av kommunernas intäkter

Informationsansvarig

  • Jonathan Fransson
    Ekonom
  • Per Sedigh
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!