Publicerad: 26 maj 2020

Förenklad och effektivare administration, metodstöd

SKR har tagit fram ett metodstöd som ska hjälpa kommuner att praktiskt arbeta med förenkling och effektivisering av administrativa uppgifter.

Metodstöd och följeforskning

I metodstödet presenteras metodiken som använts, verktyg samt tips och råd. Du kan också ta del av erfarenheter och exempel.

Metodstöd förenklad administration (PDF, nytt fönster)

För att få en faktisk bild av administrationens omfattning genomförde SKR ett projekt under tiden 2017 - 2018 i samverkan med kommuner. Målgruppen har i huvudsak varit första linjens chefer och deras administrativa uppdrag.

Anders Ivarsson Westerberg vid Södertörns högskola följeforskade projektet och resultatet går att ta del av i en forskarrapport.

Rapport: Förenklad/effektivare administration (PDF, nytt fönster)

En kartläggning av arbetstid

I filmen får du veta hur primärvården i Östra Götaland har genomfört en kartläggning av arbetstiden för chefer. Resultatet presenteras av distriktssköterska Eva Anskär i Mjölby kommun. Idén om att mäta opch kartlägga arbetstiden kom efter att problem hade skapats genom stora omorganisationer, mer administration, färre administratörer, bristfälliga IT-system och en komplex och stressig arbetssituation för medarbetarna på vårdcentralerna.

Längd: 34 minuter och 11 sekunder.

Informationsansvarig

  • Gunnar Gidenstam
    Handläggare
  • Leif Eldås
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!