Publicerad: 18 september 2020

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKR bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna.

Det här är kommunal revision

 • varje kommun och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet
 • den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna
 • revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer
 • revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Presentation: Det här är kommunal revision (PDF, nytt fönster)

SKR:s uppdrag

SKR:s uppdrag är att stödja, stärka och utmana den kommunala revisionen.
Det gör vi genom att:

 • normera god revisionssed
 • ge medlemmar stöd och råd inom kommunal revision
 • ge stöd för fullmäktiges ansvarsprövning
 • medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen
 • driva utvecklingsfrågor tillsammans med medlemmarna

Aktuellt

Kurser och konferenser

Webbutbildningar och beställningsbara utbildningar

Publikationer

Nyhetsbrev

Informationsansvarig

 • Lotta Ricklander
  Handläggare
 • Anna Eklöf
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!